سفر به رشت

Posted on Leave a commentPosted in سفر, یادداشت‌ها

وقتی مجید گفت که در مورد گیلان یک مطلب بنویسم، اولین چیزی که به یادم افتاد، اولین روز سفرم به رشت بود، سال‌های خیلی دوری نیست که در خاطرم نمانده باشد، با اتوبوس رسیدم و میدان “گیل” پیاده شدم، می‌دانستم که میدان اصلی شهر، میدان “شهرداری” است، اما نمی‌دانستم از کدام سمت بروم، از نزدیک‌ترین […]