کمپین خاطرات سفر

سلام. بی مقدمه و صحبت اضافه…. شما خاطراتتون از سفر به جاهای مختلف ایران و جهان رو برای ما مینویسید و مجموعه سیروکو بهترین خاطرات رو انتخاب میکنه و دست آخر در یک کتاب یا مجموعه کتاب با اسم خودتون به چاپ میرسونه.

منتظر خاطرات فوق العاده و زیباتون هستیم.

به زودی شرایط ارسال خاطراتتون فراهم میشه.